Služby

Našim klientům poskytujeme poradenství při koupi nemovitosti. Analyzujeme záměr investice do nemovitosti pro minimalizaci rizik a maximalizaci zisku. Vyhledáváme nemovitosti pro realizaci investic. Provádíme inspekce a kontroly nemovitosti před koupí a investici. Připravujeme projekty pro investice do nemovitosti, vypracujeme projekt a dokumentaci. Zařídíme inženýring a realizaci projektu z dostatečnou kontrolou a marketingem pro následný prodej nebo pronájem. Vyjednáváme nejlepší ceny nemovitosti a poskytujeme právní asistenci při koupi nemovitosti. Školíme a vzděláváme lidi, kteří pracují na realitním trhu s nemovitostmi.

Odborníci Naší společnosti mohou být právem hrdi na své návrhy týkající se úspory nákladů a na samotné úspory, kterých dosahují správně řízenou strategií při koupi nemovitosti.

Zjistěte více informací o tom, jak Vám naši profesionálové mohou pomoci snižovat náklady pomocí našeho procesu řízení koupi nemovitosti.

Pomáháme v situacích:

  • sesouladit zdroje firmy s jejich krátkodobými a dlouhodobými cíly a situací na trhu,
  • promítnout do práce celé firmy specifické přístupy k jednotlivým dodavatelům a odběratelům
  • zavést efektivně manažerské a marketingové procesy ve firmě

Jak pomáhame

  • Analýza Vaši představy o zamýšlené nemovitosti
  • Vyhledání nemovitosti
  • Rychlá kontrola nemovitosti ( cenové srovnání, detail provozních nákladů, rychlý technický audit )
  • Kontrola nemovitosti(zjištění zjevných vad, sumarizace rizik, orientační vyčíslení nákladů na jejich odstranění,prozkoumání projektové dokumentace)
  • Odhad nemovitosti
  • Vyjednání lepší ceny
  • Zajištění právní kontroly (revize smluvní dokumentace)

Naše služby jsou doplňkem pro klienty, kteří chtějí mít ušetřené starosti a čas s celým procesem při koupi nemovitosti.