Projekty a rozpočty

About Us
 • Změnu projektu, vytyčení a osazení stavby
 • Projektová činnost
 • Projekt skutečného vyhotovení
 • Geometrický plán a geometrické zaměření
 • Vyjmutí z polnohospodářského fondu
 • Obstarání originálu kopie z katastrální mapy
 • Výpis LV
 • Odborné prohlídky a zkoušky elektrických zařízení
 • Revize elektrických zařízení
 • Energetický certifikát budov
 • Měření hluku
 • Rozpočty staveb
 • Oceňování nemovitosti, znalecké posudky