Filozofie

Cílem ING ROWAN je poskytovat pro své klienty nadprůměrné výsledky. To si vyžaduje zodpovědné pracovní prostředí, vysoce motivovaných zaměstnanců s ambiciózními cíli. Základem při nadprůměrné výkonnosti je corporate identity jako poskytovatel služeb v dvojím smysle tohoto slova. Zaměstnanci ING ROWAN jsou poskytovatelé služeb tváří v tvář svým klientům. Všichni zaměstnanci ING ROWAN se zavázali k dosáhnutí tohoto cíle. Za účelem splnění požadovaného cíle jsme vytyčily a přijaly následující principy:

Zaměřit se na výkon:

Zakládáme si na řízený výkon a efektivní a účinný styl práce. Cílem je dosáhnout viditelných a měřitelných výsledků pro naše klienty. Spokojenost klienta je pro nás první prioritou. Je nepodstatné, kolik úsilí sa podílí na dosáhnutí tohoto cíle.

Kreativita, nápady:

Víc jak cokoliv jiného, naši klienti nápady od nás očekávají. Úspěch v naší společnosti je závislý na konečném počtu nápadů, které člověk vyvíjí a implementuje.

Poctivost:

Základem v in-house komunikaci a při komunikaci s klienty a obchodními partnery je nanejvýš důležitá upřímnost. To zakrňuje přiznání se k chybám, které jsme udělali.

Otevřenost vůči kritice:

Každý z našich zaměstnanců musí být otevřený kritice a také musí vědět verbálně použít kritiku - tváří v tvář kolegům a zaměstnancům, klientům a nadřízeným. Musí to být vždy o dané problematice, a nikdy o někoho pocitech. Pěstujeme otevřený a kritický dialog.

Spolehlivost:

Usilujeme sé jen o dosáhnutí nejvyšší možné kvality. Každý projekt musí být dokončený včas a plnit dohodnuté lhůty. A netýká se to jen vůči klientům, ale platí to i uvnitř společnosti. Senior a junior zaměstnanci mají stejnou zodpovědnost za plánování, komunikaci a realizaci projektů takovým způsobem, že stanovené plány mohou být skutečně uskutečněné. Platí následující pravidla: Ve většině případů, by přijaté úlohy, měly být dodané s dostatečným předstihem, než byl termín dohodnut, pouze výjimečně by mohly být dodané v daném termínů, ale v žádném případě nesmí být dodané později.

Ochota pomoci:

Budeme podávat pomocnou ruku, jak pro klienty tak pro kolegy, zaměstnance a nadřízené. Extra práce je spravedlivě rozdělena mezi několik lidí, a není pověřena jen jedna osoba.

Zvědavost, dalšího profesionálního rozvoje:

Náš velký zájem o danou problematiku a náš pokračující osobní trénink, jsou základem pro odborné úspěchy. Podle výkonu práce, vyžadujeme vysokou míru ochoty učit se od každého zaměstnance ING ROWAN, bez ohledu na to, jak dlouho je osoba ve firmě. To znamená, že se musí neustále zvyšovat úroveň našich technických kompetencí a zároveň podporovat naši zručnost. To zahrňuje: Pravidelné interní a externí školení, kterých se zúčastňují stavební odborníci a zejména studium odborných časopisů a technické literatury spolu s deníky a týdenníky se zaměřením na stavby a realitní odvětví. Je samozřejmostí, že většina našich zaměstnanců plynule komunikujeme v angličtině – všichni ostatní jsou v procese získávána potřebné jazykové zručnosti.

Týmová Orientace:

Náš přístup k práci je týmový. Samozřejmě, že výsledky dosáhnuté všemi prostředky jsou výsledkem individuálního výkonu, i k tomu, aby byl dosáhnutý pro klienta optimální výsledek , budou všichni zaměstnanci zainteresovaní, kteří mají hluboké a odpovídající know-how v dané oblasti nebo jsou ve vztahu k zákazníkovi začlenění do určitého projektu.

Partnerství Spirit:

Lidé, kteří pracují dlouhé hodiny potřebují pracovní prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Tento druh prostředí musí být zakořeněný v partnerství, jako je interakce. Co nás odlišuje od ostatních, je to, že nebudeme tolerovat animozity, intriky, pomluvy mezi kolegy, zaměstnanci atd. Lidé, kteří tyto pravidla porušují nemají v naší společnosti místo, bez ohledu na jejich zásluhy.