Inženýring

About Us

V inženýrské činnosti - inženýring se snažíme nabídnout služby na vysoké úrovni, aby ste byli odlehčeni od co největšího počtu úkolů, které jsou potřebné na zvládnutí investičního záměru. Proto je dobré mít už od samotného počátku investičního záměru efektivní inženýring, pomocí kterého se dá vyhnout zbytečnému zvýšení nákladů a časového harmonogramu během projektové a realizační fáze.

Nabídka služeb:

  • předjednání investičního záměru s dotyčnými osobami
  • vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí
  • legalizace staveb, bourací povolení
  • zastupování investora vůči třetím osobám ( místním úřadům, projektantům, dodavatelům stavby)
  • zabezpečení stavebního dozoru
  • zpracování tendrů a pomoc při výběru dodavatele stavby
  • zabezpečení finančního a daňového poradenství v oblasti nemovitostí